k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

PARLANT AMB EL DIRECTOR, EL DR. JUAN LUIS MIRANDA ROMERO

 
k

 

El doctor Juan Luis Miranda Romero, Metge Psiquiatra, Perit Judicial, Director de l'Institut Català d'Altes Capacitats és, en l'Europa d'avui, un dels científics que més ha aprofundit en el coneixement de la ment, la intel·ligència humana, les altes capacitats, la superdotació i les seves implicacions neurològiques i educatives.

A l'actualitat el Dr. Miranda és el President de la Federació Catalana d'Associacions i Centres de Superdotación i Altes Capacitats, President del Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats i President del Consell Europeu de Perits Judicials i Forenses.

Ha sabut combinar la pràctica clínica amb la docència, com Professor de Psiquiatria Social en el Departament de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona. Ha dirigit importants centres com l'Institut Tomás Dolsa de Barcelona.

Conseqüència d'una vida dedicada a la investigació científica es pot afirmar, d'una banda que, com Perit Judicial, -i en tots els casos- els Tribunals de Justícia s'han pronunciat sempre en el sentit indicat pel Dr. Miranda Romero en els seus dictàmens judicials.

Per altra banda, el Dr. Miranda Romero, és el científic que ha establert, amb caràcter general, el principi de causalitat entre la situació de l'alumne superdotat, no reconegut com a tal en el sistema educatiu, mitjançant un programa específic, i la violació al seu dret a una educació orientada al ple i lliure desenvolupament de la seva personalitat diferent, que atorga la Constitució Espanyola en els seus articles 27 i 10.1

Com Director de l'Institut Català d'Altes Capacitats, i amb la col·laboració d'un important equip de científics Catedràtics, Neuròlegs, Psiquiatres, contínua en posició puntera en el desenvolupament científic i investigació de les capacitats cognitives emocionals, talents específics i necessitats educatives dels nostres nens, adolescents i joves.

CLICANT AQUÍ CURRICULUM PROFESSIONAL DEL Dr. JUAN LUIS MIRANDA ROMERO

 

PREGUNTES I RESPOSTES DEL DOCTOR

1. Què és, i quin és la principal activitat?

2. És necessari, el Diagnòstic complet a tots els nens?

3. El nen ha d'adaptar-se al col·legi?

4. Com és la diversitat en una classe?

5. Els professors poden percebre aquesta gran diversitat de capacitats?

6. I, els diferents talents que tots els nens tenen?

7. I si la psicòloga del col·legi li fa una valoració psicopedagògica?

8. Els professors saben fer adaptacions a l'alta

9. Té el col·legi obligació legal a fer-la?

10. Hi ha resistències minoritàries en alguns col·legis?

11. No hi ha el risc de segregar-lo?

12. Com contactar?