LA DETECCIÓ
Una vegada hagi descarregat i contestat els qüestionaris, contacti amb l'Institut Català d'Altes Capacitats.  
Telf: 932850259. Email: info@altas-capacidades.net,
que gratuïtamente li donarà el resultat.
k