k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

TESIS DOCTORAL SOBRE LES

CARACTERISTIQUES SOCIOEMOCIONALS

 
k
 

La tesis doctoral de María Peñas Fernández va esser realitzada durant els anys 2.003 y 2.004, i en el 2006 va guanyar el 2n Premi en la convocatória de Premios Nacionales de Investigació i Innovació Educativa del Ministeri d'Educació.


Realitza una acertada revisió i síntesis de tota la lliteratura científica internacional haguda fins aquell moment.


Eren temps en que no existíen les actuals definicions científiques, s'estaven elaborant, pel que no hi havía res publicat sobre El Nou Paradigma de la Superdotació i les Altes Capacitats, pel que aquesta tesis doctoral ens sitúa just en la seva avantsala, pel que bé es podria considerar com un prólog históric del Nou Paradigma.


Es centra en els aspectes emocionals o socioemocionals de la superdotació, pel que les definicions de Marland ­(1972) ja no li resultaven vàlides, i utilitza les de la Real Academia de la Llengua, que la mateixa autora senyala com a ambigues.

SEGUIDAMENT PRESENTEM LA TESIS DOCTORAL CLICANDO AQUI