k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

IL·LEGALITZADA LA LLEI QUE REGULABA LA DETECCIÓ DEL ALUMNES D'ALTES CAPACITATS A LA COMUNITAT CANARIA

 
k

 

Novament ha estat il·legalitzada la llei de la Conselleria de Educació de Canaries que regulaba la detecció dels alumnes d'altes capacitats, ja que segons el Tribunal Superior de Justícia no recollia prou el criteri dels pares, ni preveia els informes de detecciò realitzats pels centres especialitzats.

La Confederaciò Espanyola d'Associacions d'Altes Capacitats posa en marxa una campanya d'il·legalització de lleis que en les demés comunitats incurreixen en els mateixos errors jurídic-educatius

Nota informativa

Clik Aquí
Informació Complementaria

Click Aquí