TRIBUNALS DE JUSTÍCIA:

PREVAL LA LLIURE ELECCIÓ DE CENTRE, DELS PARES, DAVANT LES NORMATIVES DE LES CONSELLERIES D'EDUCACIÓ..

 

Amb freqüència es produeixen col·lisions de drets o d'interessos entre, d'una banda, el dret dels pares a triar l'educació dels seus fills, segons els seus criteris filosòfics, religiosos, morals o pedagògics, mitjançant la lliure elecció de centre, i, d'altra banda, les conselleries d'educació i les seves normatives mes o menys restrictives.

Quan els pares trien un centre per als seus fills i l'administració educativa ho mana a un altre diferent, per causa que en el centre triat pels pares té la ràtio coberta Quin és el dret superior que ha de prevaler?.

Aquest ha estat el cas d'uns pares d'Andalusia que al no veure atès el seu dret a la lliure elecció de centre han acudit als Tribunals de Justícia. Recentment el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, ha donat la raó als pares i ha condemnat a l'Administració Educativa a escolaritzar a tots dos nens en el centre triat pels pares, per sobre de la ràtio que existís.

Els fonaments de Dret són molt clars: el dret dels primers responsables de l'educació dels fills, és a dir, dels pares, està reconegut en l'Ordenament Jurídic Superior, és a dir, en els tractats internacionals subscrits per l'Estat Español, en la Constitució, i en les lleis orgàniques d'educació: la LOE i la Llei Orgànica de 1985. En virtut del principi de jerarquització de l'ordenament jurídic, una norma o llei inferior no pot contradir, limitar o restringir els drets reconeguts en l'ordenament jurídic superior, i si ho fes tal norma o llei inferior seria nul·la de ple dret.

Aquest és el fonament jurídic pel qual El Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa va declarar la il·legalitat de la norma del Ministeri d'Educació, l'Ordre de 24 d'abril de 1996 (Qüestió d'Il·legalitat de Llei 03/02/02) mitjançant Sentència 96 de 24 d'abril de 1996, i posteriorment l'Audiència Nacional, ja que regulava l'educació dels alumnes d'altes capacitats de forma restrictiva respecte als drets d'aquests alumnes reconeguts en l'ordenament jurídic superior.

També, en el 2004 el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va il·legalitzar l'Ordre de la Conselleria d'Educació de Canàries de 7 d'abril de 1997, ja que regulava les adaptacions curriculars dels alumnes d'altes capacitats, de forma restrictiva respecte als drets d'aquests alumnes reconeguts en la llei orgànica de l'Estat Español.

Igualment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va il·legalitzar el Decret de teràpies naturals de la Generalitat de Catalunya, en la seva integritat, ja que contradeia la superior llei de l'Estat Español. (Sentencia 550/2009, de 4 de juny, dictada en el Recurs Contenciós-Administratiu Ordinari 112/2007).

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia ha donat la raó als pares en el seu dret superior, reconegut en l'ordenament jurídic superior. La Conselleria d'Educació ha estat condemnada a inscriure als nens a l'escola triada pels pares, sense que la raó de la Conselleria d'Educació: que la ràtio estava completa pugui ser considerada davant el desig dels pares.

Aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia té una importància extraordinària ja que coincideix amb la jurisprudència en el mateix sentit, que pot ser invocada per quants pares es troben en semblant situació.

El programa electoral del partit que governa a Catalunya, Convergència i Va unir, a més de reconèixer el superior dret dels pares a la lliure elecció de centre, proposa que els pares manifestin l'educació que van a triar per als seus fills, des del naixement d'aquests. D'aquesta manera, l'oferta de places de l'administració educativa, podrà supeditar-se a la demanda, és a dir, al superior dret dels pares.Així diu el programa electoral de Convergència i Va unir:

“1.3.1. El Dret a l'elecció de centre, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social seran un eix primordial de la política educativa” 
“206 Establirem que les famílies catalanes puguin manifestar l'escola que prefereixin per als seus fills o filles des del seu naixement. Això farà possible conèixer amb anticipació la demanda de cada centre”.

Accés a la informació oferta pel diari El Mundo  CLICK AQUI

Informació al Diari 20 minuts  CLICK AQUI

Notícia de l'Agència EFE  CLICK AQUI

 

Tornar al Menú Principal

 

k k