Í N DE X   G E N E R A L

AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6

QUÉ ES L'INSTITUT CATALÀ D'ALTES CAPACITATS?

EL DIAGNÒSTIC
LA RESPONSABILITAT DEL COL.LEGI
PROGRAMES ESPECÍFICS D'ALTES CAPACITATS
PER ALS PARES
PER SABER MÉS
CAP. 1

Qué és l'Institut Català d'Altes Capacitats?
CAP. 2

Curs de Desenvolupament de la Intel·ligència Emocional

Programa general

Programa específic

CAP. 3
CAP. 4
CAP. 5
CAP. 6
CAP. 7
CAP. 8
CAP. 9
CAP. 10
CAP. 11
CAP. 12
<< /div>ÍNDICE